Truyện kể về Bác Hồ

1 TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC XE Ô TÔ Lê Anh Quyết 10964
2 BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU Lê Anh Quyết 8860
3 THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM Lê Anh Quyết 9977
4 MỘT BỮA ĂN TỐI CỦA BÁC Lê Anh Quyết 8431
5 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY Lê Anh Quyết 5478
6 Người lưu giữ kho chuyện về Bác Lê Anh Quyết 3080
7 MẮT LÒA, TÂM SÁNG Lê Anh Quyết 5388
8 CÂU CHUYỆN "GẦN DÂN" Lê Anh Quyết 4719
9 NHỚ NGƯỜI CHA THÂN YÊU Lê Anh Quyết 4369
10 Câu chuyện về 3 chiếc ba lô Lê Anh Quyết 3687
11 Bác Hồ tăng gia rau cải Lê Anh Quyết 2906
12 Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa Lê Anh Quyết 3610
13 Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi Lê Anh Quyết 2553
14 ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH Lê Anh Quyết 2588
15 TẤM VÁN LÁT ĐƯỜNG Lê Anh Quyết 2554
16 LỜI KHUYÊN CỦA MỘT “LÃO NÔNG” Lê Anh Quyết 2440
17 BÁC HỒ VỚI DÂN TỘC PHÙ LÁ Lê Anh Quyết 2120
18 CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ Lê Anh Quyết 3698
19 NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC MAY ÁO CHO BÁC HỒ Lê Anh Quyết 2129
20 ĐỒNG BÀO THÁI BÌNH TĂNG GIA THÌ KHÁ NHƯNG TIẾT KIỆM THÌ PHẢI ĐÁNH DẤU HỎI Lê Anh Quyết 1612