Truyện kể về Bác Hồ

1 TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC XE Ô TÔ Lê Anh Quyết 10972
2 BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU Lê Anh Quyết 8867
3 THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM Lê Anh Quyết 9982
4 MỘT BỮA ĂN TỐI CỦA BÁC Lê Anh Quyết 8437
5 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY Lê Anh Quyết 5484
6 Người lưu giữ kho chuyện về Bác Lê Anh Quyết 3085
7 MẮT LÒA, TÂM SÁNG Lê Anh Quyết 5393
8 CÂU CHUYỆN "GẦN DÂN" Lê Anh Quyết 4726
9 NHỚ NGƯỜI CHA THÂN YÊU Lê Anh Quyết 4374
10 Câu chuyện về 3 chiếc ba lô Lê Anh Quyết 3693
11 Bác Hồ tăng gia rau cải Lê Anh Quyết 2911
12 Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa Lê Anh Quyết 3615
13 Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi Lê Anh Quyết 2559
14 ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH Lê Anh Quyết 2593
15 TẤM VÁN LÁT ĐƯỜNG Lê Anh Quyết 2560
16 LỜI KHUYÊN CỦA MỘT “LÃO NÔNG” Lê Anh Quyết 2445
17 BÁC HỒ VỚI DÂN TỘC PHÙ LÁ Lê Anh Quyết 2124
18 CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ Lê Anh Quyết 3703
19 NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC MAY ÁO CHO BÁC HỒ Lê Anh Quyết 2136
20 ĐỒNG BÀO THÁI BÌNH TĂNG GIA THÌ KHÁ NHƯNG TIẾT KIỆM THÌ PHẢI ĐÁNH DẤU HỎI Lê Anh Quyết 1617