Truyện kể về Bác Hồ

1 TỪ ĐÔI DÉP ĐẾN CHIẾC XE Ô TÔ Lê Anh Quyết 11003
2 BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU Lê Anh Quyết 8905
3 THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM Lê Anh Quyết 10017
4 MỘT BỮA ĂN TỐI CỦA BÁC Lê Anh Quyết 8479
5 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY Lê Anh Quyết 5513
6 Người lưu giữ kho chuyện về Bác Lê Anh Quyết 3105
7 MẮT LÒA, TÂM SÁNG Lê Anh Quyết 5426
8 CÂU CHUYỆN "GẦN DÂN" Lê Anh Quyết 4751
9 NHỚ NGƯỜI CHA THÂN YÊU Lê Anh Quyết 4397
10 Câu chuyện về 3 chiếc ba lô Lê Anh Quyết 3714
11 Bác Hồ tăng gia rau cải Lê Anh Quyết 2932
12 Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa Lê Anh Quyết 3637
13 Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi Lê Anh Quyết 2571
14 ĐÂY LÀ CÁNH CỬA HOÀ BÌNH Lê Anh Quyết 2609
15 TẤM VÁN LÁT ĐƯỜNG Lê Anh Quyết 2576
16 LỜI KHUYÊN CỦA MỘT “LÃO NÔNG” Lê Anh Quyết 2464
17 BÁC HỒ VỚI DÂN TỘC PHÙ LÁ Lê Anh Quyết 2140
18 CON ĐƯỜNG TUỔI TRẺ Lê Anh Quyết 3724
19 NGƯỜI HAI LẦN ĐƯỢC MAY ÁO CHO BÁC HỒ Lê Anh Quyết 2159
20 ĐỒNG BÀO THÁI BÌNH TĂNG GIA THÌ KHÁ NHƯNG TIẾT KIỆM THÌ PHẢI ĐÁNH DẤU HỎI Lê Anh Quyết 1628